Barajlardan Elektrik Üretimi

2Teknoloji artık hayatımızın en ücra köşelerine kadar işlemiş durumda. O kadar ki artık fabrikalar robot işçiler çalıştırmak için çalışmalar yürütmekte. Her insanın her dakika yanında taşıdığı bir kaç elektronik cihaz, evinde onlarca teknolojinin nimetleri var. Sokak, cadde ve yolları bir kenara bırakalım, artık uzayda bile teknolojinin nimetlerini kullanıyoruz. Peki teknolojinin çalışması için neye ihtiyaç vardır ?
Tabi ki elektrik enerjisine !

Kişi başına düşen elektrik harcaması her yıl büyük artışlar göstermekte, devletler ve şirketler insanların ihtiyaç duyduğu bu elektrik enerjisini karşılayabilmek için yeni yeni
elektrik üretim tesisleri kurmaktadırlar. Bu tesisler içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları sınıfında yer alan ve kendi sınıfında en çok kullanım alanı bulan elektrik üretim tesislerinden biri de Hidroelektrik Santraller‘ dir. Bu santraller Barajlara kurulur. Barajlar aynı zamanda insanların su ihtiyacını karşılamada ve tarımsal sulamada da kullanılmaktadırlar. Barajlar günümüzde çok stratejik öneme sahip olmuşlardır. Çünkü;
Enerji üretiminde büyük pay sahibidirler.
Ülkelerin tarımsal sulaması için büyük öneme sahiptirler.
Taşkın önleme amacıyla inşaa edildiklerinden, yıkılmaları halinde büyük alanlarda su baskınları yaşanmaktadır.
Hidroelektrik enerji üreten barajlar, diğer enerji üretim türlerine göre daha çevrecidirler. Yalnız son zamanlarda büyük barajların yapımı durdurulmuştur. Sebebi ise alanı çok büyük olan barajlar, bulunduğu bölgenin iklimini bile değiştirmekte ve ekolojik dengeyi değiştirmektedirler.
Özellikle çok yağış alan bölgelerde taşkınları önlemek amacıyla bağlamalar, baraj ve göletler inşaa edilmektedir.
Barajlar , elektrik enerjisi üretimi için akarsuyun enerjisinin kullanıldığı yapılardır. Elektrik üretimi için barajlarda biriktirilen su ihtiyaç duyulduğu miktarda ve anda kullanılır. Çünkü elektrik üretildiği anda tüketilmelidir. Barajlarda elektrik üretimi için büyük jeneratörler kullanılmaktadır.
Hidroelektrik santrallerin çoğu dört ana bölümden oluşur. Bu bölümler, Baraj,türbin,jeneratör ve enerji iletim hattıdırlar. Baraj sayesinde akarsuyun su seviyesi yükseltilir, Barajın göl tarafına bakan duvarının alt kısımlarında, suyun diğer tarafa geçmesini sağlayan ve duruma göre açılıp kapanabilen özellikte kapaklar vardır. Kapaklar açıldığında, su aşağı doğru eğimli olan yoldan hızla akmaya başlar ve yolunun üzerindeki türbinin pervanelerine çarparak bu türbinleri döndürür. Bir türbin 172 ton ağırlığında olabilir ve dakikada 90 tam devir yapabilir. Bu türbinler, hızla akan suyun kinetik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Türbinler şaft ile jeneratöre bağlıdır. Türbinin dönmesiyle jeneratörün içindeki bir dizi elektromıknatıs dönmeye başlar. Bu büyük elektromıknatıslar bir bakır tel bobininin iç kısmında yer alır. Jeneratördeki mıknatıslarla bobinin arasında oluşan manyetik alan, bir elektrik akımı üretir. Böylece türbinden gelen mekanik enerji jeneratör sayesinde elektrik enerjisine dönüşmüş olur. Burada oluşan akımda transformatörle yüksek voltajlı akım haline dönüştürülür. Daha sonra da enerji nakil hatlarıyla ev ve işyerlerine kadar iletilir.
Referanslar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.