Küresel ısınmaya karşı çevreci ve sürdürülebilir enerjilere ihtiyaç vardır.Bu çeşit doğaya zarar vermeyen ve sürekli enerjilere yenilenebilir enerji denir.Günümüzde yenilenebilir enerji alanında devletlerin verdiği teşvikler sayesinde önemli gelişmeler