Tam 5 yıl önce bu sitede bu yola çıktığımızda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Doğa ve İnsan” üçgeninde sizinle bu alanlarda yapılmış çalışmalar, yaşanan gelişmeler ve yapılmış/yapılmakta olan projeler ile