Bir Transformatörün Üretim Süreci

trafolar1Transformatörler öncelikle kullanılacakları yere göre ve istenilen güce göre tasarlanırlar. Tasarlanan transformatörlerin özelliklere şartnamelere yazıldıktan sonra üretim sürecine geçilir. Bir şartnamede;
Transformatörün gücü
• Giriş voltajı ve frekansı
• Çıkış voltajı ve akımı
• Boşta primer sarımdan geçen akım ve çıkış voltajı
• Yük halindeki primer sarımdan geçen akım ve çıkış voltajı
• Trafoyu oluşturacak kargasın boyu ve pim sayısı
• Trafonun nüvesini oluşturacak kısmındaki sacın kalınlığı
• Sacların bire bir mi yoksa kaynak mı olacağı
• Kaynak olacaksa primerden mi yoksa sekonderden mi kaynak olacağı
• Toplam sac adedi
• Primer sarımın kaç numaralı pimden başlayıp kaç nolu pimde biteceği
• Primer sarımın tel çapı ve tur bilgileri
• Primer sarımda kullanılacak olan telin yalıtkan emaye koruma sınıfı
• Sekonder sarımın kaç numaralı pimden başlayıp kaç nolu pimde biteceği
• Sekonder sarımın tel çapı ve tur bilgileri
• Sekonder sarımda kullanılacak olan telin yalıtkan emaye koruma sınıfı
• Eğer trafoda termik varsa termiğin kaç nolu pimler arasına yerleştirileceği
• Trafonun dolgulumu yoksa verniklimi olacağı
• Dolgulu ise dolgu malzemesinin cinsi bilgileri yer almaktadır.

Bir ürüne önce primer sarım yapılarak başlanır. Primer sarımın ardından sekonder sarım yapılır. Sarımı biten trafo pota bölümüne gönderilir. Potada trafonun pimleri üzerine dolanmış olan telin üzerindeki yalıtkan emayenin kaldırılması amacıyla trafo pimleri yaklaşık 5000C deki potada erimiş olan lehimin içine daldırılır ve pimlerle telin bağlantısı sağlanmış olur. Potalanan ürün saclama bölümüne gider ve burada şartnamede belirtilen özelliklere göre saclanır. Saclanan ürün şartnamedeki değerlere göre ölçülür ve termik takılacak ise montaj bölümüne gönderilir verniklenecek ise vernik odasına gönderilir dolgulanacak ise dolgu hazırlık bölümüne gelir ve burada trafolar kapakların içine yerleştirilir. Kapakların üzerinde trafonun bilgileri önceden basılır.
Trafoların dolgulanmasının veya verniklenmesinin sebebi nüveyi oluşturan sacları çevresel etkenlerden koruyup paslanmasını önlemek içindir. Kapaklanan trafolar dolgu bölümüne gelir ve burada şartnamede belirtilen dolgu malzemesi ile doldurulur. Dolgu malzemesinin donması için doldurulan ürünler fırınlanır. Fırından çıkan ürünler şartnamedeki değerlere göre tekrar ölçülerek paketleme kısmına gelir ve sipariş edildikleri fabrikaya gönderilmek üzere paketlenir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.