Klimalarda Enerji Tasarrufu

Ülkemiz, her mevsimini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir konumda bulunmaktadır. Yaz aylarının oldukça sıcak olduğu bir çok ilimiz mevcuttur. Yüksek sıcaklıkların bunaltıcılığı insanların çalışma ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyip, yaşam alanının rahatlığını bozar ve çalışma verimini düşürür. Bu yerlerde insanlar bulundukları ortamları serinletmek ve nem oranını ayarlamak için(düşürmek için) klimaya gereksinim duyarlar.
Lakin klimalar oldukça yüksek miktarda enerji tüketirler. Elektrik faturasını oldukça kabartırlar. Bir nevi insanlar yakıcı sıcaklardan kurtulmak için ceplerini yakmak zorunda kalırlar. Ayrıca klimlar içerdikleri gazlar nedeniyle çevreye de zarar vermektedirler. Tabi yüksek enerji sarfiyatı dolayısıyla klimalarda tasarruf ve çevreci olması çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ürettikleri klimanın tasarruflu ve çevreci olması için klima üreticileri adeta yarış içerisindedirler. Çünkü insanların artık çevreye duyarlı ve tasarrufa önem verdiğini bilen üreticiler, ürünlerini satmak için insanları ikna etmenin en iyi yollarının bunlar olduğunu bilirler.
Üreticiler tasarrufu maksimuma, çevreye zararlarını minimuma indirmek için ellerinden geleni her ne kadar yapsalar da, tasarrufun en önemli bileşeni bizleriz.

Peki bizler tasarruf için neler yapabiliriz ?
1-) Birincisi ve en önemlisi kullanılacağı ortama uygun klimayı almaktır.  Gereğinden fazla büyük ve küçük klimalar daha fazla enerji tüketebilirler.klima-cihazları

2 -) Elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol etmek, verimi %30 civarında arttırarak tasarruf sağlar.

3 -) Klimanın kullanıldığı ortamın izolasyonu iyi yapılmalıdır, kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır, Mağaza ve işyeri gibi kapının açık kalması zorunlu olan yerlerde hava perdesi kullanılmalıdır.

4 -) Soğutma modunda iken perde veya panjurlar aracılığıyla içeri giren güneş önlenmelidir.

5 -) Soğutma modunda iken dış ünite bir tente ile gölge yapacak şekilde ve hava akışını önlemeyecek şekilde kapatılmalı ve güneşe maruz kalmasından korunmalıdır.

6 -) Klimayı soğutmada gereğinden fazla soğutmak amacıyla kullanmayınız. Düşük sıcaklıklara ayarlamak çok büyük enerji sarfiyatına sebep olur. Soğutma ve ısıtmada 22-23 C konforlu hissetmeniz için yeterlidir.
(Her 1 derece %3 – %4 daha fazla enerji tüketmesine sebep olur )

7 -) Toz tutucu filtreleri düzenli aralıklarla temizleyip hava akışının engellenmesini önleyin. Klimanın iç ve dış ünitelerindeki ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Bu elemanların kirlenmesi ya da tıkanması klimanın istenilen soğutmayı veya ısıtmayı gerçekleştirebilmesi için daha çok çalışmasına sebep olacak, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, klimanızın yıllık bakımını yaptırmak tasarruf sağlayacaktır.

8 -) On yıldan eski olan klimalarımızı yenileyiniz. Eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla %40 daha fazla enerji harcar.

9 -) Çok sıcak olmayan, nemli günlerde klimayı nem alma modunda çalıştırın. Dışarısı serinlemiş ise klimayı kapatıp pencere veya kapınızı açmayı tercih edin.

10 -) Programlama özelliğine sahip klimalar tercih edin. Klimanın ortamda bulunmadığınız zamanlarda kapanmasını ve bulunduğunuz zamanlarda açılmasını sağlayacak şekilde programlayın. Bu şekilde gereksiz enerji tüketimini engellemiş olursunuz.

11 -) Soğutma modunda iken diğer elektrikli cihazları kullanmamaya gayret edin. Çünkü bu cihazlar ortama ısı yayıp klimanın daha çok çalışıp daha çok enerji tüketmesine sebep olurlar.

Klima alırken enerji verimliliğini tahmin etmenin en kolay yolu Enerji Verimlilik Oranı’nı (EVO) hesaplamaktır. EVO etikette bulunmayabilir. EVO oranını bulmak için Btu/saat oranını, Watt değerine böleriz. Örneğin, 1,300 Watt ve 13,000 Btu/saat oranına sahip bir ünitede EVO 10 olarak hesaplanır. Daha yüksek EVO daha iyidir. Seçim yaparken mümkün olduğunca daha yüksek oranlı veya EVO 10′ a yakın modeller tercih edilmelidir.

“EVO = Soğutma Kapasitesi (BTU/Saat)/ Watt Değeri”

1 BTU = 252 Cal
1 BTU = 1055,07 Joule
1 BTU = 0,293 Wh

Bir ortamın BTU hesabı; 
BTU(alan) = 337*Genişlik*Uzunluk

BTU(pencere) = 870*Güneye Bakan Pencere Alanı*Pencere Sayısı + 165*Kuzeye bakan Pencere Alanı*Pencere Sayısı

BTU(İnsan) = Ortamı Paylaşan Kişi Sayısı*400

BTU(Ortamdaki cihazların ürettiği ısı (Watt olarak)) = 3,5*Aletlerin Enerjisi + 4,25*Aydınlatma enerjisi

Ardından bulduğumuz bu değerleri toplayıp ( BTU(Toplam) ) alan için gerekli olan klima gücünü belirliyoruz. (BTU cinsinden)

Dönel bir kompresör, pistonlu bir komresörden daha verimli olabilir. Fakat doğru karar için en önemli unsur uygun ölçünün seçilmesidir.

Enerji Verimlilik Oranı (EVO) en yüksek olan modeller seçilmelidir. Kompresör motorunun Watt değeri ve soğutma kapasitesi oranı (Btu/saat), satış kataloğlarında ve klima etiketlerinde bulunabilir. Aşağıda bir etiket örneği görülmektedir.

Split Sistem Ünitesi İçin Etiket örneği
Model ismi                     –
Model Numarası             –
İç ünite
Soğutma Kapasitesi        – 8300 Btu/saat
Faz                                – tek
Volt                               – 220/240 volt
Amper                           – 0.18 amper
Watt                              – 40 watt
Güç Faktörü                   – 97 %
Dış ünite 
Soğutucu gaz                  – R-22. 19.4 oz
Faz                                 – tek
Frekans                          – 50 Hz
Volt                                – 220/240 volt
Amper                            – 3.02 amper
Watt                                – 690 watt

Kaynak : EİE

3 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.