Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdükleri fiziki, biyolojik ve kültürel ortamdır. Yaşam ve çevre birbirine bağlı halka gibidir. Yaşamımızın her anında soluduğumuz havanın, dokunduğumuz toprağın,