Günlük yaşantımızın her alanında kullanmak üzere enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu enerjiyi karşılamak için petrol, kömür, odun, hiroelektrik santrallelerde hidrogüç ile elektrik üretimi, nükleer santrallerde atom enerjisi ile elektrik