Elektrik enerjisi, Kullanım kolaylığı, diğer enerji formlarına dönüştürülebilmesi ve yaygınlık kazanmasıyla birlikte ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. 19.yüzyılın sonlarında aydınlatmada harcanmak üzere insanlığın yararına