Dünya enerji tüketimi birçok etken dolayısıyla hızla artmaktadır. Bu etkenler arasında, – sanayideki gelişmeler – hızlı nüfus artışı – kaynakların verimli kullanılmaması – tasarruf konusunda toplumda bilinç oluşturulmaması