Mineral yağları, sentetik sıvılar, reçineler ve vernikler sıvı yalıtkan olarak değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Mineral yağları, petrolün destinasyonundan elde edilen bazı sıvı hidrokarbonlarla karıştırılması ile elde edilir.Genellikle yağlı transformatörlerde,