Kullanma süresini doldurmuş, kullanıcısı tarafından istenmeyen ve üreticisi tarafından kullanılamayacak durumdaki, canlıların yaşadığı çevreden uzaklaştırılması gereken maddelerdir. Katı atıkların bertaraf edilmesi sürdürülebilir kalkınma için büyük önem arzetmektedir. Katı