Hızla artmakta olan nüfus, kentleşme ve sanayileşme, beraberinde kentsel atık miktarını da hızla arttırmakta ve kentler için giderek daha büyük sorunlar teşkil etmeye başlamaktadır. Geçmişte uygulanan , insan