Ekosistem, canlıların içinde bulundukları canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ekolojik bir sistemdir.Tüm dünyaya ekosistem denebileceği gibi sadece bir tarım arazisine de ekosistem denebilir. Ekosistemin dört önemli bileşeni vardır.Bunlar,