Çevrecidir, Atmosfere CO2 nitrojen gazları salınımı yoktur.. Hava kirliliğini azaltır. Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, bedavadır. Modüler yapıda olduğundan istenilen güç kapasitesine göre rahatlıkla montaj yapılabilir. Rüzgar jeneratörlerinin aksine, coğrafi olarak Türkiye ‘nin hemen her