Elektron iletimi olarak bilinen Elektrik akımı, iletilebilmek için elektronların serbestçe hareket edebileceği bir ortama ihtiyaç duyar. Bu ortamlara ise “iletken” denir. İletkenler, direnci mümkün olduğunca düşük ve bu