Geliştirilen yeni bir sistem aracılığıyla hidroelektrik enerji santrallerinin enerji üretme kapasiteleri %30-35 gibi büyük bir oranda artırılabilecek. Bu sistem hayata geçirildiğinde, Türkiye’nin enerji üretimine olan katkısı, yapımı sürekli