Doğamız binlerce yıldır bir düzen içerisinde devam etmekte olsa da bazı değişiklikler bu düzeni etkilemektedir. Bazıları bizzat insan eliyle gerçekleşirken bazıları da doğal olaylar sonucu yani doğa felaketleri