Daha önceki yazılarımızda katı, sıvı ve gaz yalıtkanlar hakında detaylı bilgier sunmuştuk. Bunların yanında bir diğer yalıtkan türü de köpük yalıtkanlardır. Endüstride rekabet edebilmenin en önemli kurallarından biri,