Gazlarda Ark Deneyi (Havanın Delinmesi Deneyi)

Daha önceki yazılarımızdan birinde gaz yalıtkanlar, gazlarda delinme ve delinme dayanımı konusuna değinmiştik. O konuya buradan ulaşabilirsiniz. Yine de kısa bir giriş ile bir ön yazı ekleyelim.
Gaz yalıtkanlarda gerilimin uygulanması ile birlikte  içyapıda çeşitli reaksiyonlar meydana gelir. Eğer uygulanan gerilim seviyesi düşükse,  elektrotlararasında küçük çapta akım gözlenir, ancak yalıtkan madde dielektrik özelliğini kaybetmez. Buna karşın eğer uygulanan gerilim yüksekse, yalıtkan gazdan akan akım aniden yüksek değerlere ulaşır ve elektriksel delinme meydana gelir. Delinme esnasında oldukça güçlü iletken bir boşalım meydana gelir ve bu da iki elektrodu kısa devre eder. Delinme aşamasında uygulanabilecek maksimum gerilime delinme gerilimi adı verilir.
Daha önce yazılı olarak az çok bilgi vermeye çalışmıştık. Bu sefer ise okulda yaptığımız deneyin kısa videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.