Elektriksel Yalıtkan Malzemeler – Yalıtkanlar

Yalıtkanlarda elektronlar, bir molekülden öbürüne güçlükle geçer; eğer bir yalıtkanın atomlarından
biri bir elektronu yakalarsa, bu elektron atoma bağlı kalır; oysa iletken bir cisimde, bütün kütle
içinde dolaşır.
Yalıtkan maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 8 elektron bulunur. Bu tür yörüngeler doymuş
yörünge sınıfına girdiği için elektron alıp verme gibi bir istekleri yoktur. Bu sebeple de elektriği
iletmezler. Yalıtkan maddeler iletken maddelerin yalıtımında kullanılır. Yalıtkan maddelere örnek
olarak tahta, cam ve plastiği verebiliriz. İsterseniz bu örnekleri arttırabilirsiniz.
Yalıtkanlar, elektrik akımını iletmeyen maddelerdir. Yalıtkan maddeler bazı şartlarda iletken hale
gelebilirler, örneğin çok yüksek potansiyel farkı yalıtkan bir maddeyi iletken hale getirebilir.
Yalıtkan madde atomlarının son yörünge elektronları atom dışına çıkamaz, dolayısı ile moleküller arasında dolaşamaz ve elektrik iletilmemiş olur.elektron-seviyeleri
       Şekil: Atom yörüngeleri ve Valans elektronları 

İyi bir yalıtkanda aranılan özellikler: 
• Akım geçişine yüksek direnç göstermeli,
• Suya dayanıklı olmalı,
• Nem almamalı,
• Yanmamalı,
• Isıya dayanıklı olmalı
• Mekaniksel zorluklara dayanabilmeli
• Kolayca işlenebilmelidir.

Yalıtkanlar şöyle sınıflandırılabilir; 
– Tabiiyalıtkanlar,
– Tabiiorganik yalıtkanlar,
– Katı sentetik yalıtkanlar,
– Sıvı yalıtkanlar,
– Gaz yalıtkanlar.
– Ekolastik yalıtkanlar

Katı sentetik yalıtkanlar,  tabii reçine, sentetik reçine, kauçuk, selüloz veya silisli olabilir. Teknik elektrik birliği, elektrik makinelerinin yapımında kullanılan yalıtkanların sınıflandırılmasını standartlaştırmıştır.
O sınıfı: Ne yağ emdirilmiş ne de yağa daldırılmış pamuk, ipek kâğıt ve benzeri organik maddeleri kapsar.
A sınıfı: Yağ emdirilmiş veya yağa batırılmış pamuk, ipek, kâğıt ve buna benzer organik maddeleri, ayrıca emaye telin kaplamasını içerir.
B sınıfı: İçine bir miktar topaklaştırıcı madde katılmış mika, amyant veya buna benzer organik maddeli yalıtkanları kapsar.
C sınıfı: Topraklaştırıcı madde katılmamış mika, porselen, cam, kuvars ve benzeri  maddeleri içerir.


Plastik maddeler 
Yalıtkan plastik maddeler, oda sıcaklığında katı halde bulunan ve plastik şekil değişimiyle istenen biçime getirilebilen organik maddeler veya kısmen organik madde karışımlarıdır. Isıyla sertleşen plastik maddeler şunlardır; fenoplastlar (bir fenol ile bir aldehitinamin veya amin fonksiyonu kapsayan organik bir bileşikle bir aldehitin yoğunlaşmasından meydana gelen sentetik reçineler üre-formol ve anilin formol reçineleri). Isıyla yumuşayan plastik maddeler arasında da şunlar sayılabilir; selüloz esterleri (nitroselüloz ve selüloz asetat); kimyasal sentezle elde edilen etilen türevi reçineler (akrilik ve krilik reçineler,vinilik ve polivinilik reçineler, polistirol reçineler).
Kaynak : İ.Ü Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Emin Özçelik ve Mazlum Kaplan – Bitirme 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.