Fotosentez ve Güneş Panelleri

Enerji konusuna başlamak için en doğru olanının temelden başlamak olduğunu bir önceki yazımızda ifade etmiştik.Dolayısıyla işe fotosentez ile devam edelim. Ardından kemosentez ve solunuma bakalım. Bunları enerjiyle ve özelikle de yenilenebilir enerjiyle tek tek ilişkilendirelim.

Fotosentez ya da diğer adıyla ışılbireşim, klorofil pigmenti taşıyan canlılarda ışık enerjisi,karbondioksit(CO2),inorganik maddeler
ve suyun kullanılarak organik bileşiklerin ve oksijenin üretilmesi olayıdır. Bu şekilde besin üreten canlı türlerine ”fotosentetik organizmalar” denir ve bunların büyük bir bölümünü bitkiler oluşturur.Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler, başta ışık olmak üzere, klorofil, karbondioksit,su ve canlı organizmadır. Fotosentezle havanın karbondioksiti ve su, karbonhidratlara dönüştürülür. Karbonhidratlar C(karbon) elementine ek olarak H(hidrojen) ve O2(oksijen molekülü) element ve moleküllerini de içeren organik besin taşlarıdır. Fotosentez bir özümleme olayıdır ve bu yüzden özümleme ya da asimilasyon gibi genel isimlerle de anılır.

Bitkiler yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirebilmek için gerekli enerjiyi organik maddelerin kimyasal enerjisinden sağlarlar. Bunun için de gün ışığını yakalayarak bununla havanın karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini sentez ederler. Bu işlem CO2’in indirgenmesi olarak adlandırılabilse de güneş enerjisiyle gerçekleştiriliğinden dolayı “fotosentez” olarak adlandırılır.

güneş paneli bitkiGüneş ışığını yakalamaya yarayan pigment klorofildir fakat klorofil tarafından yakalanan ışık enerjisi, o haliyle bitkilerin işine yaramaz.Yararlı bir hücre enerjisine, kimyasal bir enerji formuna dönüştürülmesi gerekir. Tüm canlı hücrelerin enerji sağlayıcısı çoğunlukla adenosin trifosfat, yani ATP’ dir ve bu forma dönüştürülmesi gerekir.
Klorofiller yapraklarda Kloroplast denen küçük organellerde bulunurlar.Kloroplastlar güneş ışınlarını adeta bir ”Güneş paneli” gibi toplarlar.Yanda gördüğünüz resimler yaprak görünümlü bir güneş paneline iyi bir örnektir. Organik yapılı esnek film teknolojisiyle üretilen güneş piline yaprak şekli verilmiş. Bu yapay bitki dekoratif görünümünün yanında küçük elektronik aletleri çalıştırabilecek kadar enerji de üretiyor.Bir çeşit yapay fotosentez…
Fotosentezin dünyamız için önemi çok büyüktür, çünkü Fotosentez ile her yıl yaklaşık olarak 200 ila 500 milyar ton arası CO2 dönüştürülür. Aynı zamanda fotosentez ile elde edilen karbonhidratlar

ince güneş panelleri

bitkilerde depo edildiği için, bitkilerden beslenen hayvanlar ve insanlar bu karbonhidratları kendi enerji ihtiyaçları için kullanabilirler.
Güneş panelleri gibi güneş enerjisini alıp kendi enerji ihtiyacını çevresine zarar vermeden, hatta çevresini temizleyerek ve çevresinde ki yaşama da enerji sağlayarak karşılayan bitkiler binlerce yıldır gözümüzün önünde dururken, biz insanlar hala enerji ihtiyacımız için fosil yakıtları yakarak hem kendimize hem de dünyamıza zarar vermekteyiz.Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğayı taklit etmek izlenecek en doğru yol gibi görünüyor.

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.