Türkiye’de güneş enerjisi

gunes enerjisi istatistik Türkiye’nin güneşlenme süresi ve güneş ışınım şiddeti değerleri baz alındaığında,tüm yüzeyine düşen güneş enerjisi 3517 EJ (Exa Joule(1 exa joule = 1018 J ) ) olarak hesaplanmıştır. Yani Türkiye’nin bir yılda aldığı güneş enerjisi 80 Milyar TEP(Ton Eşdeğer Petrol) kadardır.Türkiye’ye düşen güneş gücü kurulu elektrik santralleri gücünün 5300 katından fazladır.Kısacası bilinen katı fosil yakıt rezervinin 32 katı ve bilinen petrol rezervinin 2200 katıdır.  Türkiye’nin tüm yüzeyinin güneş
kollektörleriyle kaplanarak bu enerjinin toplanması mümkün olamayacağı açıktır.3517 EJ/yıl güneş enerjisinin %2,5 ine eşit olan 87,9 EJ/yıl kadarlık enerji, brüt güneş enerjisi potansiyeli olarak ele alınabilir.Brüt potansiyelin tamamının kullanılır duruma getirilmesi hiçbir zaman düşünülemez.Ancak kaynağın büyüklüğünü göstermesi açısından önemlidir.
Geliştirilmiş teknolojik olanaklarla uzun dönemde kullanılabilecek üst sınırı gösteren teknik potansiyel ise,1 EJ/yıl düzeyinde olup 1995 deki genel enerji tüketiminin %37 sine eşittir.
Türkiye’nin yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2 bin 640 saattir. Türkiye bu enerjinin sadece yüz binde ikisinden yararlanabiliyor.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.