Dış Ticaret Açığı ve Enerji

zafer-caglayan3_1Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan  basın toplantısında ithalat oranlarını değerlendirdi, Türkiye’nin enerji ithalatının dış ticaret açığının yüksekliğindeki asıl etken olduğunu söyledi.

Bakan Çağlayan’a göre Türkiye’nin petrol, kömür ve doğal gaz şeklinde yaptığı enerji ithalatı pek çok sektörde net ihracatçı konumuna geçmesini engelliyor.
Çağlayan 2010 yılı için ithalatın 2009’a göre yüzde 30’luk artış ile 183 milyar dolar gerçekleşeceğini öngördüklerini söylerken dış ticaret açığının ise 70 milyar dolar olmasının beklendiğini ifade etti.

 

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan konuşmasını şu şekilde devam ettirdi;
¨Ara mallarında en önemli kalem olan enerji girdileri, ülkemizin olmazsa olmaz ithalat kalemidir. 11 ayda 34 milyar dolara ulaşan ve yıllık olarak 38 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediğimiz enerji kaynakları ithalat mecburiyetimiz olmasa, hem dış ticaret açığımız makul seviyelere inecek, hem de pek çok sektörde ve ülkede net ihracatçı
konumunda olabileceğiz. 2010 yılının 11 aylık döneminde enerji hariç ara malı ithalatımız 83,7 milyar dolar, 50 milyar dolarlık aramalı ihracatımızı çıkarttığımızda enerji dışı ara malının dış ticaret açığına katkısı 33,7 milyar dolar olmuştur.
Ara malı ithalatındaki ağırlığı yüzde 30’ün üzerine çıkan enerji ürünleri ham petrol, doğal gaz ve kömür; toplam ithalat rakamı üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Enerji ürünlerinin geçmiş yıllardaki ithalatına baktığımızda, enerji ithalatımızın miktar bazında büyük oranda artmadığını; ancak özellikle petrol ve doğal gaz birim fiyatlarındaki artışların ithalatımıza artış olarak yansıdığını görüyoruz. Nitekim, enerji ürünleri fiyatları 2009 yılı mertebesinde seyretmiş olsaydı, bugün 11 aylık dönem için 34 milyar dolarları konuştuğumuz toplam enerji ithalatımızda 29,5 milyar dolarlık bir tutarı görecektik. Dolayısıyla birim fiyatlardaki artışın 4,5 milyar dolar gibi ilave bir yük getirebilir.”
Zafer Çağlayan hükümetlerinin bu durumun ehemmiyetinin farkında olduğunu ve Türkiye’nin enerji açığını kapatmak için önlemler aldığını, yenilenebilir enerji ile nükleer enerji kaynakları dahil olmak üzere Türkiye’nin tüm potansiyelini kullanmasına çalıştıklarını söyledi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.